รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

วิธีการขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1และแนะนำขั้นตอนการทำใบสมัครในปี 2022

รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกาF1

     ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดกว้างสำหรับบุคคลต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการศึกษา ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้สมัครที่เป็นนักเรียนทุกท่านจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาจากทางโรงเรียนหรือโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการตอบรับ ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารยืนยันให้กับผู้สมัครแต่ละท่าน เพื่อนำมาใช้ยื่นประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน

     ซึ่งบุคคลที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่อเมริกาโดยทุนส่วนตัวไม่ได้มีองค์กรใดสนับสนุน ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 ในการยื่นขอ

     โดยทางเราจะมาให้รายละเอียดวีซ่าประเภทนี้เบื้องต้นว่า วีซ่าประเภทนี้มีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไร และต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้าง

“หากคุณยังไม่สถานที่เรียนที่ชัดเจน การขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปดูก่อนตัดสินใจเรียน ก็เป็นเทคนิคสำคัญ เพื่อได้ที่เรียนที่เหมาะสมกับเราที่สุด”

     โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเตีมได้จากบทความนี้: รับทำวีซ่าอเมริกา

   

วิธีขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1

เรื่องสำคัญที่ต้องทราบก่อนสมัครวีซ่านักเรียน F1

     ก่อนการเริ่มลงสมัครยื่นขอวีซ่านักเรียนอเมริกา(F1)นั้น ทางผู้ยื่นกรือผู้สมัครต้องมีการติดต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเป็นสิ่งแรก

เพื่อให้ทางสถานศึกษา โรงเรียน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ออกจดหมายตอบรับที่เรียกว่า I20 ให้เรา

ซึ่งโรงเรียนเหล่านั้นจะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก U.S. Citizenship and Naturalization Service

ซึ่งจดหมายตอบรับ I20 จากทางโรงเรียนมีความสำคัญต่อการยื่นขอวีซ่านักเรียน

     โดยวันนี้เรามาพูดถึงวีซ่านักเรียนแบบ F1  คืออะไร ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอบ้าง

ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ตัวอย่าง

วีซ่านักเรียน F1 แตกต่างจากวีซ่านักเรียน J1 และ M1 อย่างไร

วีซ่า F1 มีข้อแตกต่างจากวีซ่า J1 และ M1 ในส่วนต่างๆดังนี้:

 • วีซ่า F1 คือ วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าหลักที่ออกให้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าเรียนในสหรัฐอเมริกาตามสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้วเช่น วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรอง โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา หรือโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอนุมัติ ท่านต้องมีวีซ่าประเภท F-1 รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรอื่นๆที่มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ต้องใช้วีซ่าประเภท F-1 เช่นกัน

ซึ่งสำหรับท่านใดที่มีความสนใจในการศึกษาเพราะสามารถเรียนได้ถึงถึงระดับปริญญา ซึ่งๆหลายๆคนอาจมีความตั้งใจที่อยากไปศึกษาต่อ การจัดเตรียมเอกสาร ความพร้อม รวมถึงเทคนิคในการกรอกข้อมูลขั้นตอนในการยื่นและเอกสารจึงจำเป็นและสำคัญมากๆ ในการทำวีซ่าอเมริกา ท่านกดเข้าอ่านเพิ่มเติมได้ เพื่อความมั่นใจในการจัดเตรียมที่ดีที่สุด
แต่ถ้ามีการลงเรียนน้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเป็นคอร์สวิชาชีพที่นอกเหนือจากทางด้านวิชาการ หรือคอร์สฝึกอบรมใดๆ สามารถขอวีซ่าประเภท M ได้

 • วีซ่า J1 คือ เป็นลักษณะ วีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และมีข้อผูกมัดที่จะต้องกลับประเทศของตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา เช่นการไป Work and Travel หรือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นเองค่ะ
 • วีซ่า M1 คือ เป็นลักษณะ วีซ่าที่ออกให้สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนในด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ หรือเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ข้อควรรู้

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาไม่ผ่าน

ปัจจัยที่ทำให้วีซ่านักเรียนอเมริกาไม่ผ่านหลักๆแล้วมีอยู่ 3กรณี ดังนี้:

  1. คอร์สที่เลือกลงเรียนไม่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่จบมา เช่น ถ้าผู้สมัคร VISA F1 เรียนจบปริญญาตรีด้านภาษาแล้วจะไปลงเรียนคอร์สระยะสั้นภาษาอังกฤษทั่วไปจะดูไม่เหมาะมมและย้อนแย้งกับวุฒิที่ได้รับมา
  2. อายุของผู้สมัครผู้ยื่น ในกรณีที่เราเรียนจบการศึกษามานานแล้ว ตามมาด้วยอายุแต่มีความต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียว เราจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขอวีซ่าว่านำไปใช้ในด้านไหน แต่ถ้าหากกว่าขอไปเรียนปริญญา ตรี โท หรือ เอก ที่เป็นหลักสูตรวิชาการก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้
  3. หลักทรัพย์หรือเงินเก็บที่ใช้ในการไปเรียนนั้นมีไม่มากพอ ซึ่งตามจริงนั้นทางสถานทูตไม่ได้ตั้งข้อกำหนดว่าผู้สมัครผู้ยื่นต้องมีเงินมากเท่าไร แต่จะพิจารณาจากระยะเวลาของคอร์สที่ลงเรียนไป และค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ ค่าตั๋วเครื่องบิน และถ้าเราไปอยู่นานมากเท่าไรยิ่งควรแสดงจำนวนเงินที่มากเพียงพอ เพื่อจะได้ลดภาระของประเทศสหรัฐอเมริกาในภายหลังค่ะ

ขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1 สัมภาษณ์

หากผู้ยื่นมีเงินเก็บไม่มากพอ ผู้ยื่นสมัครสามารถใช้สปอนเซอร์ได้ไหม

     ในกรณีที่ผู้ยื่นเงินเก็บน้อยหรือไม่มีเงินเก็บเลย ผู้ยื่นสามารถใช้สปอนเซอร์ได้นะคะ แต่สปอนเซอร์ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง อา ปู่ ย่า ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ

วิธีขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1 เอกสารที่ใช้

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า F1

ค่าธรรมเรียมในการยื่นขอวีซ่า F1 จะแบ่งเป็น 2ส่วนดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอเมริกาจำนวน $160 โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้
 • ค่า Sevice จำนวน $200 เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักเรียนทุกคนที่ใช้แบบฟอร์ม I20 ในการยื่นขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้และไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  วางแผนให้ดีก่อนตัดสินใจชำระค่าธรรมเนียมนะคะ

รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา F1

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา

       ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา ต้องมีคุณสมบัติครบตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้

 1. ไม่จำกัดอายุในการยื่นคำร้อง แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
 2. มีสถานศึกษาที่รองรับในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วหรือมีใบตอบรับจากทางมหาลัย(I20)
 3. มีพื้นฐานความรู้การทำงานปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จะไปเรียนต่อ หรือถ้าต้องการเรียนหลักสูตรที่ต่างไปจากเดิม ควรมีข้อชี้แจงว่าทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าว
 4. มีเงินมากพอที่จะไปเรียนต่อได้

รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา F1 โรงเรียนต่างๆ

รายการเอกสารในการยื่นขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F1

     สำหรับเอกสาร Type F1 หรือการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนอเมริกานั้น การจัดทำเตรียมเอกสารมีข้อมูลตามด้านล่างที่แจ้งให้ทราบ การเตรียมต้องจัดการเอกสารให้ครบถ้วน และต้องเป็นเอกสารตัวจริงทั้งหมดเท่านั้น

เอกสารสำคัญ

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) โดยมีอายุคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้สมัครตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 6 เดือน
 2. รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้วที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา และควรเปิดหน้า)
 3. ใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)
 4. ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
 5. แบบฟอร์ม I20 ที่มีลายเซ็นรับรองจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
 6. ใบนัดสัมภาษณ์

วีซ่านักเรียนอเมริกา F1 รูปถ่าย

เอกสารที่ต้องเตรียมเช่นกัน

 1. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเกิด (ในกรณีที่ผู้สมัครยังเป็นผู้เยาว์) หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีที่ผู้สมัครยังเป็นผู้เยาว์)
 2. เอกสารการเงิน เช่น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือนและ Bank Guarantee ถ้าหากมีสปอนเซอร์ให้ขอ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ Bank Guarantee ของสปอนเซอร์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ควรออกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. เอกสารแสดงสถานะการเรียนหรือการทำงานปัจจุบัน เช่น ถ้าทำงานอยู่ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานพร้อมวุฒิและใบเกรดการศึกษาชั้นสูงสุด ถ้าศึกษาอยู่ให้ใช้ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ใบเกรดเทอมล่าสุดค่ะ

Visa Us Student 2

การสัมภาษณ์วีซ่า F1

    การสัมภาษณ์วีซ่า F1นั้น เป็นส่วนที่ทุกคนต้องการมาถึง เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว และจะทราบผลทันทีหลังจากสัมภาษณ์ว่า ผู้ขอจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลด้านล่างนี้อย่างละเอียด และหากเป็นไปได้ ควรซักซ้อมการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไม่ประมาทและตอบคำถามได้อย่างถูกต้องด้วย

 1. เตรียมหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารอื่นๆให้พร้อม การขอวีซ่านักเรียนอเมริกานั้นจะอยู่ที่การสัมภาษณ์เป็นหลัก และยื่นเอกสารไม่กี่อย่างตามแต่เจ้าหน้าที่จะขอเช็คดู ทั้งนี้ผู้สมัครผู้ยื่นทุกคนควรเตรียมเอกสารให้พร้อมและครบถ้วนทั้งหมด เผื่อเจ้าหน้าที่ขอดูจะได้มีพร้อมให้เจ้าหน้าที่ดูได้ทันที ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารแต่เราไม่ได้นำมาด้วย อาจจะส่งผลเสียต่อการพิจารณาได้เช่นกันค่ะ
 2. ควรไปให้ถึงสถานทูตก่อนนัดหมาย 30 นาทีจะดีที่สุด พกติดสัมภาระให้น้อยที่สุดนะคะ ด้สนก่อนเข้าสถานทูตจะมีการสแกนร่างกาย ถ้ามีสิ่งของต้องห้ามหรือกระเป๋าขนาดใหญ่ทางสถานทูตจะไม่อนุญาตให้นำเข้าค่ะ ส่วนโทรศัพท์มือถือนั้นนำเข้าไปได้ค่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น และปิดเครื่องและฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้า ขณะที่เข้าสัมภาษณ์ค่ะ
 3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นและจัดเก็บลายนิ้วมือก่อนเข้าสัมภาษณ์ โดยระหว่างนี้จะมีการแนบตราไปรษณีย์แบบ EMS สำหรับส่งหนังสือเดินทางคืนมาให้ผู้ยื่น ควรจดเลขสำหรับติดตามเอกสารไว้ ในกรณีที่นัดหมายเป็นกลุ่มนั้นก็สามารถเข้าสัมภาษณ์ได้พร้อมกันได้เช่นกันค่ะ
 4. การสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนอเมริกา ควรเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะคะ หายห่วงที่สุดแล้ว เพราะวีซ่านักเรียนต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวที่ส่วนมากแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาเรื่องภาษาในการสัมภาษณ์ซักเท่าไหร่ ทั้งนี้หากผู้สมัครรู้สึกประหม่าตื่นเต้นจนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดั่งใจ ก็สามารถขอสัมภาษณ์ภาษาไทยได้ เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะเป็นต่างชาติทั้งหมด ส่วนมากพอสื่อสารภาษาไทยได้ ในกรณีที่สื่อสารไม่รู้เรื่องจริงๆก็จะมีล่ามมาช่วย ในส่วนของการสัมภาษณ์นั้นเจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับคอร์สที่เราลงเรียนเป็นหลัก เช่น ลงเรียนคอร์สอะไรไป ระยะเวลาเท่าไร ทำไมต้องเป็นคอร์สนี้ ในบางกรณีหากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย สามารถขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารเพิ่มเติมที่คุณนำมาด้วย แต่เจ้าหน้าที่จะนำมาประกอบการพิจารณาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นค่ะ
 5. ผลการสัมภาษณ์ จ้าหน้าที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วจะมีอยู่ 2 สถานการณ์ที่คุณจะพบเจอ

    ผ่าน – เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางของคุณไปและจะได้รับคืนพร้อมติดหน้าวีซ่านักเรียน F1 มาในเล่มหนังสือเดินทาง ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 3-7 วันทำการ โดยอายุของวีซ่าที่เราจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูต ซึ่งส่วนใหญ่วีซ่านักเรียนนั้นจะได้ครอบคลุมตามระยะเวลาคอร์สที่เราเรียน

   ไม่ผ่าน – เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางของคุณหลังจากสัมภาษณ์เสร็จแล้ว โดยเราจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน ซึ่งหากต้องการจะยื่นขอวีซ่าอีกครั้งนั้นต้องทำการขอใหม่ตั้งแต่ต้น และชำระเงินอีกครั้งค่ะ

***เป็นกำลังให้และส่งพลังซูปเปอร์วันเดอร์ให้ทุกคนค่ะ ทำได้แน่นอนฮึ้บบบบ***

Visa Us Student 1

สถานที่ขอยื่นวีซ่าอเมริกา

สำหรับการขอยื่นวีซ่าอเมริกาที่ประเทศไทยนั้นมีอยู่ 2 ที่นั่นก็คือ

 • กรุงเทพฯ   สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ

เวลาทำการ: ติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • เชียงใหม่   สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ: ติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลานัดหมาย ปิดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ขอยื่นวีซ่าอเมริกา

บริการรับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา F1

     สำหรับหลายๆท่านมีความประสงค์สำหรับการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยากไปเรียนต่อตามหลักสูตรทั้ง มัธยม ปริญญา รวมไปถึงหลายๆท่านที่สนใจอยากได้ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาที่สามารถต่อยอดและนำมาปรับใช้ในด้านการทำงานปัจจุบันนั้น

     สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลในการเตรียมเอกสาร การซ้อมสัมภาษณ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการผ่านของวีซ่านักเรียนอเมริกา

     แต่ถ้าหากว่ารู้สึกไม่มั่นใจในการทำวีซ่า ตั้งอต่การเตรียมเอกสารกังวลจะมีข้อผิดพลาดก็สามารถติดต่อที่เราได้นะคะ เรสมีผู้ชำนาญการเกี่ยวกับข้อมูลการยื่นขอวีซ่า หรือต้องการให้ทีมงานเตรียมเอกสารและยื่นขอให้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มอบการบริการทำวีซ่าพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดการยื่นขอค่ะ

      บริษัท CandoVisa มีการบริการครบวงจรและประสบการณ์ทำงานยาวนาน แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็ว มีความรับผิดชอบ และบริการด้วยใจทุกระดับ

      เราสร้างความมั่นใจในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและให้ข้อมูลตามจริงในการสัมภาษณ์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ 

หากท่านมีวางแผนที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาและต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียน F1 สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อดูแลการทำวีซ่าของท่านให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว

โดยลูกค้าที่สนใจจะใช้บริการวีซ่านักเรียน F1 กับทางเรา จะได้รับบริการดังนี้

 • ให้คำปรึกษาตลอดขั้นตอน
 • ให้รายการเอกสารของผู้สมัครและสปอนเซอร์ (ถ้ามี)
 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 • ร่างจดหมายต่าง ๆ สำหรับผู้สมัครหรือในกรณีที่มีสปอนเซอร์
 • แปลเอกสารส่วนตัวจากไทยเป็นอังกฤษ (เอกสารที่จำเป็นที่ควรแปล)
 • จัดเรียง packet เอกสาร
 • จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ทำนัดยื่นใบสมัครออนไลน์
 • เตรียมคำถามตอบสัมภาษณ์และซักซ้อมสัมภาษณ์
 • พาลูกค้าไปยื่นใบสมัครจนเสร็จสิ้นขั้นตอน

รับทำวีซ่านักเรียนอเมริกา F1

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
     ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435