รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

Translation of documents

Translation Service

          All translators of documents are experienced in their own expert language translation with many fields of abilities: general translation, official and legal documents, accounting, engineering, marketing, environments, computer technology, advertisement, and other translations that effectively meet and cover all desires of our customers. We also provide notary public issued by Legalization Division, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and by various embassies, and by Ministry of Justice, for documents required to use in tender purposes.

Translation Languages:   Thai, German, French, Italian, Spanish, Swedish, Arabic, Dutch, Burmese, Laos, Chinese, Japanese, Malay, Hebrew and other languages, please call us.

Cando Translation center   Our team works together to ensure complete understanding of the source text and an accurate rendering of the final translation. You can assure that your documents are translated using natural language by native speakers, not by machine. Every word is selected and crafted by our team to get the best result in the target documents.

รับแปลเอกสาร

“บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว” 

      Easy Translation Service ( One Call Service )

             
•  Call and E-mail has requested service at www.candovisa.com
              • Transfer Money and the evidence transfer money and send document, scan to E-mail , Fax
              • Wait a parcel at home through EMS service or express mail for destination at far
                provinces or delivered by a messenger for destinations in Bangkok nearby provinces.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Email : support@candovisa.com
          TEL : 0838884435
          เปิดทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.30 น.
Translation service with us  

รับแปลภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ [ English ]

รับแปลภาษาอินตาเลี่ยนภาษาอิตาเลียน [ Italian ]

รับแปลภาษาจีนภาษาจีน [ Chinese ]

รับแปลภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

รับแปลภาษาเยอรมันภาษาเยอรมัน [ German ]

รับแปลภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส [ French ]

รับแปลภาษาเกาหลีภาษาเกาหลี [ Korean ]

รับแปลภาษาสวีเดนภาษาสวีเดน [ Swedish ]

รับแปลภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น [ Japanese ]

รับแปลภาษาเวียดนามภาษาเวียดนาม [ Vietnamese ]

Reasons for confidence of our customer in our translation

           • Quick and punctual service in the reasonable price

           • Translation in high quality standard by the professional translators of Thai, English as well as Chinese language

           • All translations shall be checked finally in details by our experienced proofreader and editor.

           • All translations are most correct and perfect without grammar error, typing error or others.

           • We could provide translation service of different forms on demand of our customer in form of Microsoft Word, Excel, HTML, PDF.

รับแปลเอกสาร

Samples of our translation

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 01

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 03

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 05

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 02

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 04

รับแปลเอกสาร ตัวอย่าง 06

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435