รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Gurantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

บริการอื่น

                    1. บริการขอใบขับขี่สากล (International Driving Permit) จากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

                     2. บริการยื่นขอ PAN CARD (PERMANENT ACCOUNT NUMBER) กับหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาลอินเดีย ให้บริการเบ็ดเสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน

                     3. บริการขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate)จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     4. ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

                     5. ประกันการเดินทาง

                     6. ถ่ายรูปติดวีซ่าทุกสถานทูต

                     7. รับทำใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ (ไม่ต้องปั้มมือ)

บริการอื่น ประกันการเดินทาง

 1. บริการขอใบขับขี่สากล

(International Driving Permit) จากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

                ใบอนุญาตขับขี่สากล (อังกฤษ: International Driving Permit (IDP)) เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จาก ประเทศบ้านเกิดเท่านั้น ใบอนุญาตขับขี่สากลมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ในประเทศส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนชั่วคราวไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลเพราะว่าใบอนุญาตขับ ขี่จากประเทศต้นทางมักจะสามารถใช้ได้ในประเทศปลายทางอยู่แล้ว การใช้ก็เหมือนกับใบขับขี่ธรรมดาในประเทศ เพียงแต่เวลาเราไปขับรถยนต์ที่ต่างประเทศนั้น ต้องใช้ใบขับขี่สากลนี้คู่กับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ฉบับ ภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้สามารถติดต่อขอทำได้พร้อมกับการขอทำใบขับขี่สากล

ใบอนุญาตขับขี่สากล Candovisa

บริการขอใบขับขี่สากล Candovisa

บริการยื่นเรื่องขอ ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่นานาชาติ หรือใบขับขี่อินเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศบริการขอใบขับขี่สากล เพื่อให้ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย

โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบขับขี่สากลดังต่อไปนี้
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

               วิธีใช้บริการ
               1. สามารถถ่ายรูปแล้วส่งเอกสารตามรายการข้างต้นมาทางไลน์ หรือส่งมาทางอีเมล์ support@candovisa.com
               2. หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใบขับขี่สากล
                กับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 2 วันทำการ (สามารถเข้ามารับเล่มที่สำนักงานด้วยตัวท่านเองก็ได้)

               หมายเหตุ: ใบขับขี่สากลมีอายุ 1ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องทำใหม่ ไม่มีการต่ออายุ

               สะดวก รวดเร็ว คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไปทำเองและเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้หงุดหงิดใจ

ใบขับขี่สากล ราคาถูก

                     2. บริการยื่นขอ PAN CARD (PERMANENT ACCOUNT NUMBER) กับหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาลอินเดีย ให้บริการเบ็ดเสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435