รับทำวีซ่า By Candovisa.com
American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee
Top Consumer Reviews
Line Candovisa

รับจดทะเบียนสมรส

          ทางบริษัท Candovisa มีบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานงานทางด้านเอกสาร ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 4 วัน ท่านจะได้รับเอกสารครบถ้วน ของการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีส่วนช่วยให้ท่านดำเนินการ เกี่ยวกับการทำวีซ่าถาวร เพื่อติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศ

รับจดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าที่ต้องความรวดเร็วในการจดทะเบียน

          การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
           • หนังสือเดินทาง
           • ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
           • ใบหย่า (ถ้ามี)

ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
           • บัตรประชาชน
           • ทะเบียนบ้าน
           • ใบหย่า (ถ้ามี)

             การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตามและอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ

             ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สินของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส (ราคาเริ่มต้น 12,000฿)

รับจดทะเบียนสมรส
รับจดทะเบียนสมรส
รับจดทะเบียนสมรส
รับจดทะเบียนสมรส
รับจดทะเบียนสมรส
รับจดทะเบียนสมรส

 ขั้นตอนในการรับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ เบื้องต้น

             ขั้นตอนที่ 1. ทางทีมงานจะพาลูกค้าไปยื่นขอใบรับรองความโสดจากสถานทูตของชาวต่างชาติ ประจำประเทศไทย
เป็นการขอใบรับรองความโสด ของสามีหรือภรรยา ชาวต่างชาติ ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ซึ่งจำเป็นต้องไปด้วยตัวเองเพื่อยื่นคำร้องรับรองความโสต ที่สถานทูต เพื่อเป็นการป้องกันการจดทะเบียนซ้อน หรือปัญหาอื่นๆ

             ขั้นตอนที่ 2. นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการนำเอกสารเกือบทั้งหมด นำมาแปลไทยเป็นหลัก ที่ต้องใช้แปล เพื่อจดทะเบียนเป็นภาษาไทย เอกสารก็จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย เพื่อไปกรอกใบคำร้องที่สำนักงานเขตหรืออำเภอตอนจดทะเบียน (เอกสารที่แปลไปรับรองที่ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กงสุล แจ้งวัฒนะ นำใบรับรองความโสดตัวจริง, ใบรับรองความโสดที่เอาไปแปล, สำเนาพาสปอร์ตของสามี/ภรรยา)

             ขั้นตอนที่ 3. พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมมีทั้งล่าม และ พยาน
ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากทางเรา นำพาไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรืออำเภอต่าง โดยเฉพาะกรุงเทพจะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่รู้เรื่องการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี จึงทำให้มีปัญหาค่อยข้างน้อยเวลาไปจดทะเบียนสมรส

             ขั้นตอนที่ 4. นำทะเบียนสมรสแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อทำการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะนำใบทะเบียนสมรส คร2 และคร3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าจะได้สะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง และนำทะเบียนสมรส คร2 คร3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนให้กับลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป

  ( **ทางเราจะมีเจ้าหน้าคอยดูแลตลอดระยะเวลาการดำเนินการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ** )

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
      ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435