รับทำวีซ่า By Candovisa.com

American Society of Tarvel Agents (ASTA)

Visa | Master | American Express Express | Paypal

Guarantee Visa

Top Consumer Reviews

Line Candovisa

รับทำวีซ่า พม่า

รับทำวีซ่า พม่า

   บริการรับทำวีซ่าพม่า สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวพม่า และผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปพม่ามาก่อน ก็จะต้องไปดำเนินการเรื่องวีซ่าที่สถานทูตของพม่า หรือหากบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเองนั้น ทางCandovisa ของเรา มีบริการยื่นเอกสารวีซ่าพม่าหรือและทัวร์พม่า ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปพม่า แบบครบวงจร

บริการ วีซ่าท่องเทียวพม่า

วีซ่าท่องเที่ยวพม่า

          การขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าใช้เวลาทำการประมาณ 1วันจนถึง 3วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าประมาณ 1,600 บาท(ขึ้นอยู่กับการเร่งด่วน) วีซ่าท่องเที่ยวพม่ามีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศพม่าและการพำนักอยู่ในประเทศพม่าเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

รับทำวีซ่าท่องเทียวพม่า

             – ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดา:  ใช้เวลา 2-3 วันทำการ คนล่ะ 1,600 บาท
             – ขอวีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1วัน: ยื่นเช้า – รับเย็น (ภายในวันเดียว) 2,290 บาท และต้องมีตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วย
             – ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single:  ใช้เวลา 2-3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,000 บาท
             – ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single:  ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,890 บาท

             – ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple: (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง)
             – ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple: ใช้เวลา 2-3 วัน ทำการค่าธรรมเนียมคนล่ะ 8,850 บาท
             – ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple: ด่วนวันเดียว ยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม 9,650 บาท (ต้องมีตั๋วเครื่องบิน)

*** ค่าบริการท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)***

                     อัตราค่าบริการ 
                            สมาชิก 1 ท่าน2,000.00 / คน
                            สมาชิก 2 ท่าน1,600.00 / คน
                            สมาชิก 10 ท่านขึ้นไปกรุณาส่งข้อมูลทางเมล์เพื่อขอใบเสนอราคาค่ะ
        หมายเหตุ : – อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าไทยและต่างชาติเท่ากันค่ะ
                            – พาสปอร์ตเล่ม สีน้ำเงิน ของ ข้าราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า
                            – ต่างชาติ สามารถยื่นผ่านตัวแทนให้ได้

  เอกสารยื่น วีซ่าพม่า (Myanmar Visa)
           • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 1นิ้วหรือ 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีอ่อน เห็นใบหู ห้ามใช้ฉากหลังสีฟ้า

รับทำวีซ่า ประเทศพม่า

            • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           • สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
           • ใบประวัติการทำงาน (Work of History)กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยแล้ว
           • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
           • สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

     หมายเหตุ : วีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในพม่าแนบมาด้วย

       มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าพม่าซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าพม่า โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปพม่าของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ

รับปรึกษาทริปนมัสการมหาบูชาในพม่า รับจัดทริปพม่า จองที่พัก ติดต่อรถเช่า โทรมาคุยกันก่อนได้ครับ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Candovisa
          The Trendy office Building 1a Flr. Room1043,
          10/43 Sukhumvit13 Khlong Toei Nue,
          Wattana,Bangkok,10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
         ข้อมูลเพิ่มเติม:
         สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ
         ที่ตั้ง : 132 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
         เบอร์โทร : 0-2233-2237 และ 02-234-0278
         เวลายื่น : 8.00 น. – 12.00 น.
         เวลารับ : 15.30 น. – 16.30 น.

รับทำวีซ่าพม่า

American Society of Tarvel Agents (ASTA)
Visa | Master | American Express Express | Paypal
Guarantee Visa
Top Consumer Reviews
Line Candovisa
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
ระยะเวลาในการขอวีซ่า
              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท
                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี                                
รับแปลเอกสาร แปลภาษา
translation3
       ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด   บริการแปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ
Reisepass_Service
     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
Candovisa Services, Inc.
10/43 อาคารเดอะ เทรนดี้ พลาซ่า ชั้น 1เอ ห้อง 1043 (ห้องหัวมุมสุด) ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 support@candovisa.com TEL: 0838884435