หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
                   รับทำวีซ่า อังกฤษ
                   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
                   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
                   รับทำวีซ่า อเมริกา
                   รับทำวีซ่า จีน
                   รับทำวีซ่า เวียดนาม
                   รับทำวีซ่า พม่า
                   รับทำวีซ่า เชงเก้น
                   รับทำวีซ่า อินเดีย
                   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
                   รับทำวีซ่า เยอรมัน
                   รับทำวีซ่า อิตาลี
                   รับทำวีซ่า สวีเดน
                   รับทำวีซ่า เบลเยียม
                   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
                   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
                   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
                   รับทำวีซ่า สเปน
                   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
                   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า เช็ก
                   รับทำวีซ่า ฮังการี
                   รับทำวีซ่า แคนาดา
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าเวียดนาม

รับทำวีซ่า เวียดนาม


              บริการ รับทำวีซ่าเวียดนาม สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวเวียดนาม และผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปเวียดนามมาก่อน หากเป็นคนไทยจะอยู่เวียดนามได้ 30วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่า รวมไปถึง ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หากเป็นญี่ปุ่น เกาหลี นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน 21วัน ซึ่งสามารถ ไปดำเนินการเรื่องวีซ่าที่สถานทูตเวียดนาม หรือหากบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเองนั้น ทางCandovisa ของเรา มีบริการยื่นเอกสารวีซ่าเวียดนามหรือและทัวร์เวียดนาม ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปเวียดนาม แบบครบวงจร

รับทำวีซ่า เวียดนาม

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม
รับทำวีซ่า เวียดนาม               ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการไปเวียดนามจะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามยกเว้นสำหรับพลเมืองของประเทศที่มีข้อตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่ากับเวียดนามเช่นส่วนใหญ่ประเทศในกลุ่มอาเซียน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, รัสเซียและประเทศสแกนดิเนเวียน.›

              การขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามใช้เวลาทำการประมาณ 4-7 วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามประมาณ 2,000 บาท วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศเวียดนามและการพำนักอยู่ในประเทศเวียดนามเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป›

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต2,000.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท

วีซ่าธุรกิจเวียดนาม
              ผู้ที่ถือสัญชาติต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า มี ประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พำนักได้ 30 วัน ประเทศฟิลิปปินส์ พำนักได้ 21 วัน ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟินแลนด์, เดนมาร์กและสวีเดน พำนักได้ 15 วัน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต1,800.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว1,000.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 6 month = 6,500 บาท
                     : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเวียดนาม
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
           หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
           หลักฐานการทำงาน (Work Permit)
               - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
               - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
               - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่า เวียดนาม

        ** สถานทูตเวียดนามไม่รับยื่นวีซ่าให้กับพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี**


        *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***


             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายังมีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่ˆ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


รับทำวีซ่า เวียดนาม           Candovisa
          10/39 Trendy Tower, 1A Floor, Sukhumvit13,
          Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, 10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          สถานทูตเวียดนาม (VIETNAM EMBASSY)
          วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว
          ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
          เบอร์โทร : 02-251-7202, 02-251-5836-8, 02-251-3552
          เบอร์โทร : 02-650-8979 Ext. 112,115,116
          เวลายื่น : 8.30 น. - 16.30 น.
          เวลารับ : 8.30 น. - 16.30 น.


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>