หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
                   รับทำวีซ่า อังกฤษ
                   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
                   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
                   รับทำวีซ่า อเมริกา
                   รับทำวีซ่า จีน
                   รับทำวีซ่า เวียดนาม
                   รับทำวีซ่า พม่า
                   รับทำวีซ่า เชงเก้น
                   รับทำวีซ่า อินเดีย
                   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
                   รับทำวีซ่า เยอรมัน
                   รับทำวีซ่า อิตาลี
                   รับทำวีซ่า สวีเดน
                   รับทำวีซ่า เบลเยียม
                   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
                   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
                   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
                   รับทำวีซ่า สเปน
                   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
                   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า เช็ก
                   รับทำวีซ่า ฮังการี
                   รับทำวีซ่า แคนาดา
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าพม่า

รับทำวีซ่า พม่า


              บริการ รับทำวีซ่าพม่า สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปเที่ยวพม่า และผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปพม่ามาก่อน ก็จะต้องไปดำเนินการเรื่องวีซ่าที่สถานทูตของพม่า หรือหากบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเองนั้น ทางCandovisaของเรา มีบริการยื่นเอกสารวีซ่าพม่าหรือและทัวร์พม่า ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปพม่า แบบครบวงจร

รับทำวีซ่า พม่า

วีซ่าท่องเที่ยวพม่า
รับทำวีซ่า พม่า               การขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าใช้เวลาทำการประมาณ 1วันจนถึง 3วัน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวพม่าประมาณ 810 บาท(ขึ้นอยู่กับการเร่งด่วน) วีซ่าท่องเที่ยวพม่ามีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ผู้ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวนั้นทางรัฐบาลพม่าไม่อนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พักอยู่ในประเทศพม่าและการพำนักอยู่ในประเทศพม่าเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดนั้นจะมีผลต่อการขอวีซ่าในครั้งต่อไป›


        อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้สถานทูตพม่า ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ
ใช้เวลา 3 วันทำการ คนล่ะ 810 บาท
             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาŒ Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ คนล่ะ 1,035 บาท
             - ขอวีซ่าท่องเที่ยวด่วน 1 วัน Œ ยื่นเช้า - รับเย็น (ภายในวันเดียว) 1,260 บาท และต้องมีตั๋วเครื่องบินแนบไปด้วย
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 1,440 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 1,780 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Single Œ ด่วนวันเดียวยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 2,115 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple (เข้า-ออกพม่าได้หลายครั้ง) ใช้เวลา 3 วัน ทำการค่าธรรมเนียมคนล่ะ 7,540 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมคนล่ะ 7,875 บาท
             - ขอวีซ่าธุรกิจ แบบ Multiple ด่วนวันเดียว ยื่นเช้า เย็นรับเล่มคืน ค่าธรรมเนียม 7,650 บาท (ต้องมีตั๋วเครื่องบิน)


                     อัตราค่าบริการ
                            สมาชิก 1 ท่าน1,000.00 / คน
                            สมาชิก 2 ท่าน550.00 / คน
                            สมาชิก 3 ท่าน400.00 / คน
                            สมาชิก 4 ท่าน350.00 / คน
                            สมาชิก 5-7 ท่าน300.00 / คน
                            สมาชิก 8-9 ท่าน270.00 / คน
                            สมาชิก 10 ท่านขึ้นไป250.00 / คน
        หมายเหตุ : - อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าไทยและต่างชาติเท่ากันค่ะ
                        - พาสปอร์ตเล่ม สีน้ำเงิน ของ ข้าราชการ ไม่ต้องทำวีซ่า
                        - ต่างชาติ สามารถยื่นผ่านตัวแทนให้ได้

   เอกสารยื่น วีซ่าพม่า (Myanmar Visa)
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 1นิ้วหรือ 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีอ่อน เห็นใบหู ห้ามใช้ฉากหลังสีฟ้ารับทำวีซ่า พม่า
           สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
           สำเนาพาสปอร์ต 1 หน้า
           ใบประวัติการทำงาน (Work of History)™ กรอกประวัติการทำงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้เรียบร้อยแล้ว
           แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
           สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์™เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง


     หมายเหตุ : วีซ่าธุรกิจ ต้องมีจดหมายรับรองหรือจดหมายเชิญจากหน่วยงานในพม่าแนบมาด้วย
             รับปรึกษาทริปนมัสการมหาบูชาในพม่า รับจัดทริปพม่า จองที่พัก ติดต่อรถเช่า โทรมาคุยกันก่อนได้ครับ


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$รับทำวีซ่า พม่า


          Candovisa
          10/39 Trendy Tower, 1A Floor, Sukhumvit13,
          Khlong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, 10110
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ
          ที่ตั้ง : 132 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
          เบอร์โทร : 0-2233-2237 และ 02-234-0278
          เวลายื่น : 8.00 น. - 12.00 น.
          เวลารับ : 15.30 น. - 16.30 น.


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>